Als je een strafbeschikking hebt ontvangen kun je deze zonder meer accepteren maar het is niet erg verstandig dit te doen. Je zoekt beter een advocaat voor verzet strafbeschikking

Neem contact op met een advocaat

Als je een strafbeschikking ontvangen hebt en daar bezwaar tegen wilt maken is het zaak dat je dit binnen twee weken doet. Je gaat dus zo snel mogelijk op zoek naar een advocaat die je daarbij kan helpen. Er is een groot aanbod aan advocaten die telefonisch of via de mail bereikbaar zijn maar je kunt er vaak ook voor kiezen een contactformulier in te vullen dat je online vindt. Je kunt je gegevens achterlaten en de aard van het probleem uit de doeken doen. De advocaat in kwestie neemt dan zo snel mogelijk met je contact op om je advies te geven en te helpen bij je zaak. 

Straf kan te hoog zijn

Waarom zou je een strafbeschikking niet meteen accepteren denk je nu wellicht? Als je wat mispeuterd hebt waarvoor je straf verdient dan ben je er met een strafbeschikking wel het snelste vanaf maar dat wil niet zeggen dat het ook de beste oplossing is. Een strafbeschikking is rechtstreeks afkomstig van de Officier van Justitie en dit betekent dat je zaak niet voorkomt bij de rechtbank. Dit betekent echter ook dat het dossier vaak niet volledig is en je een straf opgelegd kunt krijgen die niet passend is. 

Laat een advocaat de zaak aanvechten

Een advocaat kan je helpen het dossier te bekijken en je bij een eventuele zitting bijstaan. In de praktijk blijkt vaak dat een dossier dermate onvolledig is dat je een straf krijgt die te hoog uitvalt en een advocaat kan dit voor je aanvechten zodat je strafvermindering krijgt en in sommige gevallen wordt de volledige straf zelfs kwijtgescholden.