Als huiseigenaar doe je er goed aan om regelmatig een schoorsteenveger in te schakelen. Deze kan de schoorsteen vegen en van onderhoud voorzien. Dit is noodzakelijk omdat een schoorsteen als gevolg van het stoken behoorlijk vervuild kan raken. Je moet hierbij denken aan een flinke vuilafzetting van roet en teer aan de binnenzijde van de schoorsteen. Deze vuilafzetting zie je niet zitten maar heeft wel gevolgen voor de rest van de woning. Zo raakt het huis bijvoorbeeld snel vervuild. Dit komt omdat de roetdeeltjes niet alleen in de schoorsteen blijven zitten maar zich na verloop van tijd ook over de rest van het huis verspreiden. Dit resulteert in een stoffig laagje wat zich maar moeilijk laat verwijderen. Bovendien keert dit laagje vuil in no-time weer terug. Een vervuilde schoorsteen kan het schoonhouden van de woning daarom bemoeilijken.

Regelmatig schoorsteenonderhoud is beter voor je veiligheid

Het regelmatig laten vegen van de schoorsteen is prettig voor de hygiëne in de woning. Het huis wordt minder snel vies en het is gemakkelijker schoon te houden. Het is echter ook om gezondheidsreden verstandig om de schoorsteen regelmatig even na te laten kijken. Door overmatige vuilafzetting gaan de roetdeeltjes rondzweven. Zonder dat je het merkt adem je deze roetdeeltjes in. Na verloop van tijd kan dit leiden tot gezondheidsklachten. De aanwezigheid van roet en teer kan ook zorgen voor gasvorming. Het inademen van deze gassen is eveneens zeer schadelijk voor de gezondheid. Behalve roet en teer kunnen ook obstakels voor problemen zorgen. De schoorsteen kan namelijk verstopt raken als gevolg van takken, bladeren of vogelnesten. Hierdoor kan de rook niet goed afgevoerd worden. De bewoners ademen deze rook vervolgens in. Afhankelijk van de ernst van de verstopping kan de rookontwikkeling ervoor zorgen dat het zuurstofgehalte zeer snel daalt. De bewoners kunnen hierdoor buiten bewustzijn raken en in sommige gevallen zelfs overlijden. Zo’n rampscenario kan heel eenvoudig worden voorkomen door een onderhoudsbeurt van de schoorsteenveger.

Afspraken over schoorsteenonderhoud

Het vegen van de schoorsteen is dus beter voor de hygiëne in de woning en de veiligheid van de bewoners. Wat niet iedereen weet is dat sommige huiseigenaren van overheidswege verplicht zijn om hun schoorsteen regelmatig van onderhoud te laten voorzien. Deze verplichting geldt voor mensen die gebruikmaken van een stooktoestel type B. Verbruiken zij stookolie of een vaste brandstof? Dan dienen zij hun schoorsteen één keer in het jaar door een schoorsteenveger te laten onderhouden. Verbruikt men gas? Dan is men verplicht om de schoorsteen één keer in de twee jaar een onderhoudsbeurt te geven.

Een schoorsteenveger in Turnhout

Wil je de schoorsteen van je woning binnenkort een grondige onderhoudsbeurt geven? Ga dan snel op zoek naar een vakkundig schoorsteenveegbedrijf bij jou in de buurt. Woon je bijvoorbeeld in Turnhout? Dan kun je terecht bij Schouwonderhoud Willems. Deze schoorsteenveger in Turnhout is gespecialiseerd in het onderhoud van schouwen en schoorstenen. Na elke onderhoudsbeurt ontvang je een reinigingsattest. Dit attest kun je als bewijs overleggen aan de verzekering.